Laboratorij za ispitivanje opreme pod tlakom

 

FRIGOMOTORS d.o.o. Laboratorij za ispitivanje opreme pod tlakom akreditirani je ispitni laboratorij, prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske
akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1312.

Akreditirano područje ispitivanja tlaka početka otvaranja je od 0 bar do 60 bar, a ispitivanje vršimo prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom i Tehničkim uputama i preporukama za provođenje aktivnosti periodičkih pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom.

Pri ispitivanju se definiraju sljedeći parametri funkcionalnosti:
• Tlak početka otvaranja
• Tlak zatvaranja
• Ponovljivost ispitnih rezultata
• Mehaničke karakteristike opažanjem i slušanjem
• Nepropusnost sjedišta metodom mjehurića

• Izdajemo ispitni izvještaj sukladan zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Sukladno Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila mora se obaviti najmanje jedanput u dvije godine.

 

Akreditacija za postupak ispitivanja sigurnosnih ventila..pdf 975KB

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.