JCI BMS

S porastom energetske učinkovitosti u domu ili zgradi ne smanjuje se samo račun za električnu energiju. Smanjuju se i emisije stakleničkih plinova koji nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva. Inteligentna okružja kakva stvaramo za naše korisnike učinkovita su, sigurna i održiva. To čini korisnike prostora produktivnijim, a i osjećaju se ugodnije. A to je dobro za rad…i za život.

 

Program JCI BMS obuhvaća upravljanje sustavima :

 • Ventilacije i klimatizacije
 • Priprema rashladne i toplinske energije
 • Lokalna regulacija
 • Upravljanje rasvjetom objekta

 

Prednosti korištenja automatske regulacije:

 • Lakše upravljanje i nadziranje čitavog sustava s jednog centralnog računala
 • Jednostavnija detekcija greški ili upozorenja
 • Otklanjanje greški sustva dijelom je moguće bez dolaska na objekt
 • Energetska učinkovitost

 

Prednosti digitalne regulacije JCI:

 • Velik izbor gotovih standardnih aplikacija (klima komore, chilleri, dizalice topline…)
 • Slobodno programabilni kontroleri za izradu „costum made“ aplikacija u svrhu optimizacije i energetske učinkovitosti
 • Kompatibilnost s svim svjetskim komunikacijskim standardima i sustavima (Siemens, Honeywell, Toshiba…)
 • Daljinski nadzor i upravljanje putem Web-a
 • Trenutno snimanje i arhiviranje nekoliko tisuća podatkovnih i procesnih točaka u sustavu automatske regulacije

 

Tvrtka FRIGOMOTORS kao ovlašteni distributer tvrtke Johnson Controls za Hrvatsku, pruža uslugu projektiranja, isporuke, izrade, puštanja u pogon i održavanja sustava nadzora i upravljanja koja se sastoji od:

Elektronički upravljači (grupa Metasys) »

 

 

Koriste se u cilju lakše i efikasnije kontrole tehnoloških procesa, regulacijskih krugova i kontrolnih aktivnosti da bi se svi procesi termodinamike zgrade odvijali automatski.

Aplikacije elektronskih upravljača se mogu kupiti kao gotove (predprogramirane) standardne aplikacije ili „costum made“ aplikacije izrađene od strane Frigomotorsa da bi se na taj način zadovoljile sve specifičnosti objekta u cjelini. Prednosti takvih sustava su :

 • Lakša i efikasnija kontrola sustava
 • Jednostavnija detekcija greški ili upozorenja
 • Otklanjanje greški sustava dijelom je moguće i bez dolaska na objekt (daljinsko upravlj.)
 • Energetska učinkovitost
Sve generacije kontrolera podržavaju čitav niz komunikacijskih protokola čime je zajamčena integracija opreme Johnson Controls s svim svjetskim standardima.

 

Generacija Johnson Controls DX kontrolera

 

Generacija Johnson Controls FX kontrolera

 

Kontroleri za automatsku regulaciju inteligentnih soba(kontrola fancoila, rasvjete, žaluzina)

 

Metasys  NCE i FEC kontroleri

Centralni nadzorno upravljački sustavi (CNUS) »

 • Grupa Metasys® sustava za centralne nadzorni i upravljačke sustave pruža Vam veće mogućnosti, bolju kontrolu i jednostavniji pristup nadziranim procesima i informacijama od bilo kojeg drugog sustava istog tipa.
 • Johnson Controls je jedna od najvećih svjetskih kompanija u sektoru sustava centralnog nadzora i upravljanja (BMS), sa obiljem iskustva i primijenjenih rješenja te dugom tradicijom kompatibilnosti sa otvorenim protokolima i standardima
 • Također, primijenjeni su svi danas poznati otvoreni protokoli i standardi u tehnologiji nadzora i upravljanja kao i pristupa informacijama.
 • Rezultat ovakovog pristupa je sustav koji integrira kompletnu digitalnu i električnu opremu objekta, organizira informacije na najlogičniji mogući način te ih prikazuje gdje je to najoptimalnije i na najbolji način.
 • Sa bežičnim tehnologijama, postojeći sustavi se mogu jednostavnije i lakše nego ikad proširiti na prostore koji prije nisu bili dostupni.
 • Metasys® sustavi upravljaju energetskim resursima, ograničavaju i optimiraju potrošnju sa ciljem postizanja komfornijeg sustava, sa manjim energetskim zahtjevima
 • Johnson Controls je sa ovom tehnologijom već 15 godina prisutan u Hrvatskoj, na mnogim poslovnim i hotelskim objektima.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.